Творог ВЕС 5% 5 кг (ШМЗ)

Творог ВЕС 5% 5 кг (ШМЗ)

1 кг

233,32 руб.

Творог ВЕС 9% 5 кг (ШМЗ)

Творог ВЕС 9% 5 кг (ШМЗ)

1 кг

274,20 руб.

Творог ВЕС не жирный 5 кг (ШМЗ)

Творог ВЕС не жирный 5 кг (ШМЗ)

1 кг

215,50 руб.

Творог обезжиренный 300 гр, пленка (ШМЗ)

Творог обезжиренный 300 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

74,50 руб.

Творог 5% 300 гр, пленка (ШМЗ)

Творог 5% 300 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

82,10 руб.

Творог 9% 300 гр, пленка (ШМЗ)

Творог 9% 300 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

86,00 руб.

Творог обезжиренный 500 гр, пленка (ШМЗ)

Творог обезжиренный 500 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

99,68 руб.

Творог 5% 500 гр, пленка (ШМЗ)

Творог 5% 500 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

109,65 руб.

Творог 9% 500 гр, пленка (ШМЗ)

Творог 9% 500 гр, пленка (ШМЗ)

1 шт

114,63 руб.

Сливки питьевые пастеризованные 15% 470 гр (ШМЗ)

Сливки питьевые пастеризованные 15% 470 гр (ШМЗ)

1 шт

61,60 руб.

Сметана 20% 150 гр (ШМЗ)

Сметана 20% 150 гр (ШМЗ)

1 шт

36,70 руб.

Сметана 20% 230 гр (ШМЗ)

Сметана 20% 230 гр (ШМЗ)

1 шт

56,00 руб.

Сметана 20% 400 гр (ШМЗ)

Сметана 20% 400 гр (ШМЗ)

1 шт

91,50 руб.

Молоко питьевое пастеризованное 2% 1 л (ШМЗ)

Молоко питьевое пастеризованное 2% 1 л (ШМЗ)

1 шт

40,60 руб.

Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 500 гр (ШМЗ)

Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 500 гр (ШМЗ)

1 шт

26,80 руб.